Thứ Sáu, ngày 07 tháng 10 năm 2016

BD40 - Băng đô hoa giấy 3 màu lam hồng 11, băng đô vintage, cài hoa hồng

Giá sỉ: 17.000/ 1 cái

BD39 - Băng đô hoa giấy hồng đậm nhạt 11, băng đô vintage, cài hoa hồng

Giá sỉ: 17.000/ 1 cái

BD38 - Băng đô hoa giấy xanh biển trắng 11, băng đô vintage, cài hoa hồng

Giá sỉ: 17.000/ 1 cái

BD37 - Băng đô hoa giấy tím trắng 11, băng đô vintage, cài hoa hồng

Giá sỉ: 17.000/ 1 cái

BD36 - Băng đô hoa giấy cam trắng 11, băng đô vintage, cài hoa hồng

Giá sỉ: 17.000/ 1 cái

BD35 - Băng đô hoa giấy hồng đậm 11, băng đô vintage, cài hoa hồng

Giá sỉ: 17.000/ 1 cái

BD34 - Băng đô hoa hồng 3 màu cam vàng trắng, băng đô hoa hồng ruy băng

Giá sỉ: 14.000/ 1 cái

BD33 - Băng đô hoa hồng 3 màu đỏ hồng trắng, băng đô hoa hồng ruy băng

Giá sỉ: 14.000/ 1 cái

Thứ Năm, ngày 06 tháng 10 năm 2016

DLL3 - Dây chuyền lục lạc mèo Kitty

Giá sỉ: 14.000/ 1 cái

DLL2 - Dây chuyền lục lạc Pikachu

Giá sỉ: 14.000/ 1 cái

DLL1 - Dây chuyền lục lạc mèo may mắn xanh

Giá sỉ: 14.000/ 1 cái

LL3 - Lót ly mèo hồng, lót ly vải nỉ

Giá sỉ: 5.000/ 1 cái

LL2 - Lót ly trứng ốp la, lót ly vải nỉ

Giá sỉ: 5.000/ 1 cái

LL1 - Lót ly chuột xám, lót ly vải nỉ

Giá sỉ: 5.000/ 1 cái

KT7 - Kẹp tóc hoa hồng giấy, kẹp tóc vintage

Giá sỉ: 5.000/ 1 cái