Thứ Ba, ngày 30 tháng 8 năm 2016

VH266 - Vòng chuỗi hạt cỏ ba lá 5, vòng chuỗi hạt vàng ánh kim

Giá sỉ: 20.000/ 1 cái

VH265 - Vòng chuỗi hạt ngôi sao, vòng hạt màu vàng ánh kim trắng

Giá sỉ: 15.000/ 1 cái

VH264 - Vòng chuỗi hạt thánh giá, vòng hạt màu đen xám

Giá sỉ: 15.000/ 1 cái

VH263 - Vòng chuỗi hạt mỏ neo, vòng hạt màu đen trắng

Giá sỉ: 15.000/ 1 cái

VH262 - Vòng chuỗi hạt con rùa, vòng hạt màu vàng ánh kim xám

Giá sỉ: 15.000/ 1 cái

VH261 - Vòng chuỗi hạt thánh giá, vòng hạt màu xám bạc

Giá sỉ: 15.000/ 1 cái

VH260 - Vòng chuỗi hạt mặt nốt nhạc, vòng hạt màu đen vàng ánh kim

Giá sỉ: 14.000/ 1 cái

VH259 - Vòng chuỗi hạt mặt nơ, vòng hạt màu bạc vàng ánh kim

Giá sỉ: 14.000/ 1 cái

VLC10 - Vòng chân hạt giả cổ, vòng chân dây cói

Giá sỉ: 15.000/ 1 cái